HannahEngel-Fonden

Syfte med HannahEngelFonden (in English at the bottom)

HannahEngelFonden är nu skapad för att kunna fortsätta i Hannahs generösa anda. Du kan vara med och göra det möjligt.

Hon stod alltid upp för de som behövde någon på deras sida och för det roliga i livet.

Därför kommer HannahEngelFonden inriktning vara:

- Punktinsatser för flyktingar.

- Barn utan möjlighet som under några dagar få vara på "kollo" med kul och rolig undervisning. Vi kommer att arrangera detta i Hannahs anda redan nästa år.

Vi som kommer att jobba med den är:

Jonas Avemo och Emelie Gjers Avemo

Bosse Avemo

Tomas Burvall

Stina Burvall

Vi kommer troligen behöva några som vill volontera för HannahEngelFonden under de dagar vi har kollo eller under punktinsatserna för flyktingar. 

Har du någon kunskap som du vill bidrag med så är du mycket välkommen att kontakta oss.

HannahEngelFonden

HannahEngelFonden is a fund and is now created to be able to continue in Hannah's generous

spirit. You can participate and make it possible. She always

stood up for those who needed someone on their side and for the fun of life.

Therefore, HannahEngelFonden will focus on:

- Short term help for refugees.

- Children without a possibility spend a few days at a summer camp with play and fun teaching. We will arrange this in Hannah's spirit already next year.

We will probably need some who want to volunteer during the days we have summer camp or under the efforts for refugees.

If you have any knowledge or skills you wish to contribute, you are very welcome to contact us.