Handledning

Handledning

Jag erbjuder Imagohandledning till terapeuter. Enskilt eller i grupp.

Handledning är ett mycket bra verktyg att grunda sig i sin utövning och komma vidare. Det kan vara svårt att vara terapeut och det kan komma upp många olika saker som man behöver få hjälp med. Det kan vara allt från att du vill reda ut vissa saker om dina klienter till att du fastnat i något själv. Vi skapar tillsammans en fördjupning både personligen och för dina klienter.