www.anod.se

 anod.se  finns i Bollnäs i södra Hälsingland.

Vi anordnar introduktionskurser i positiva relationer.

Kurserna omfattar fem tillfällen och ges när tillräckligt många anmälningar kommit in.

Räkna med en vårkurs och en höstkurs.

Kontakta Tomas för information om kommande kurser.