Hannah gör V-tecknet i Santa Barbara den 1 oktober 2018

SYFTE med HannahEngelFonden (in English at the bottom)

HannahEngelFonden är nu skapad för att kunna fortsätta i Hannahs generösa anda. Du kan vara med och göra det möjligt.
Hon stod alltid upp för de som behövde någon på deras sida och för det roliga i livet.

Därför kommer HannahEngelFonden inriktning vara:
- Punktinsatser för flyktingar.
- Barn utan möjlighet som under några dagar få vara på "kollo" med kul och rolig undervisning. Vi kommer att arrangera detta i Hannahs anda redan nästa år.

Vi som kommer att jobba med den är:
Jonas Avemo och Emelie Gjers Avemo
Bosse Avemo
Tomas Burvall
Stina Burvall


Se kontaktsidan för mer information.
HannahEngelFonden

HannahEngelFonden is a fund and is now created to be able to continue in Hannah's generous

spirit. You can participate and make it possible. She always

stood up for those who needed someone on their side and for the fun of life.

Therefore, HannahEngelFonden will focus on:

- Short term help for refugees.

- Children without a possibility spend a few days at a summer camp with play and fun teaching. We will arrange this in Hannah's spirit already next year.